INFORMATII DE INTERES PUBLIC
ACCES INFORMATII DE INTERES PUBLIC
1. Solicitare informatii
Lege nr.544/2001
Hotarare nr.478/2016
Numele si prenumele persoanelor responsabile pentru Legea 544/2001
Ec. Deca Oana
Analist pr.aj. Vlad Oana
Formulare pentru solicitare
Cerere informatii interes public
Reclamatie administrativa model 1
Reclamatie administrativa model 2
Modalitatea de contestare
Modalitatea de contestare
Lista cu documentele de interes public comunicate din oficiu
Lista cu documente comunicate din oficiu
Lista cu documente comunicate la cerere
Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001
2. Buletin informativ
Buletin informativ
ORGANIGRAMA
Organigrama
ROF SI ROI
Regulament de organizare si functionare
Regulament intern
Structura organizatorica
PROGRAM DE AUDIENTE
Manager - Ec. Bogdan Marian Crita: miercuri 11-13
Director medical - Dr. Gavrilescu Andreia Mariana: luni 11-13
Director financiar-contabil - Ec. Beatrice Camelia Dobrescu: joi 11-13
Director de ingrijiri medicale - As. pr. Puia Angelica: marti 11-13
PROGRAM DE DEZVOLTARE STRATEGIC
Program de dezvoltare strategic
PLAN DE MANAGEMENT
Plan de management
POLITICA PRIVIND CALITATEA
Politica privind calitatea
COD DE CONDUITA ETICA SI PROFESIONALA
Cod etic
ACCESUL REPREZENTANTILOR MASS-MEDIA PE TERITORIUL SPITALULUI
Reguli mass media revizuita
Formular de acreditare presa
Formular de acreditare jurnalist
Ordin de acreditare
Ordinul de acreditare
Plan de dezvoltare strategic 2018-2023
Plan de dezvoltare strategic 2018-2023
Evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 privind accesul la informatiile de interes public
Raport evaluare a implementarii Legii nr.544/2001
Raport de activitate in anul 2017 conform Legii nr.544/2001
ACCESUL LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC
Cerere informatii de interes public
Reclamatie administrativa 1
Reclamatie administrativa 2
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2017 privind accesul la informatii de interes public
Raport de activitate privind accesul la informatii de interes public
PURTATOR DE CUVANT

DR. ANDREIA GAVRILESCU - DIRECTOR MEDICAL, TEL. 0731130575 ; EMAIL dmpsihiatriebr@gmail.com


Politica privind supravegherea video
Pachet servicii medicale
COVID-19
Contract_cu_DSP_Program_National_de_Sanatate_Mintala_PN_IV.2
Parteneriate
Consiliul etic
Revista 1/2019
Revista 2/2019
Sponsorizari