X. Alte Structuri - 4. Compartiment internari
Adresa: Calea Calarasilor nr. 59

Telefon: (0239)694200


Total personal: 3 registratori medicali

CRITERII DE INTERNARE IN SECTIILE DE PSIHIATRIE:

1. URGENTE (asigurati, neasigurati)

- episodul delirant halucinator

- sindroame confuzionale: Delirum acut (encefalita psihotica acuta azotermica)

- sindromul maniacal, sindromul depresiv sever, episodul mixt

- tentative de suicid, risc suicidar;

- agitatie psihomotorie;

- din tulburarile nevrotice: reactie acuta la stress major, tulburarea disociativa acuta cu agitatie psihomotorie, tulburarea de somatizare acuta severa, atacurile frecvente de panica, anxietatea generalizata grava, reactii depresive cu parasuicid;

- din psihoze: schizofrenia, psihozele acute, psihoza schizo-afectiva, psihoze afective periodice (sindromul maniacal, sindromul depresiv sever, episodul mixt);

- din demente in absenta complicatiilor somatice majore;

- din epilepsii;

- din tulburarile de personalitate;

- din alcoholism si toxicomanii;

- intoxicatia acuta cu agitatie psiho-motorie, sindromul de dependenta sever, sindromul de sevraj complicat cu delirium (inclusiv forme usoare si medii de delirium tremens (nu formele grave cu complicatii somatice), betia patologica;

- abuz fizic, sexual, violul;

- internare in vederea expertizei medico-legale psihiatrice.

2. AFECTIUNI PSIHIATRICE CARE PERMIT TEMPORIZAREA INTERNARII PRIN INSCRIEREA PE LISTE DE ASTEPTARE

3. TRANSFORMAREA SPITALIZARII DE ZI IN SPITALIZARE CONTINUA CaND STAREA PSIHICA A PACIENTULUI O IMPUNE

4. TRANSFER INTERSPITALICESC

ACTE NECESARE INTERNARII:

- bilet de trimitere (medic de familie, medic specialist psihiatru din ambulator, transfer);

- actul de identitate (carte de identitate, pasaport);

- actul care dovedeste calitatea de asigurat sau coasigurat.

In situatia in care pacientul nu dovedeste calitatea de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenta avand obligatia sa evalueze situatia medecala a pacientului si sa il externeze daca serviciile medicale de urgenta nu se mai justifica. La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat se poate continua internarea cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicesti de pacient. Criteriile de stabilire a urgentelor pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor care nu dovedesc calitatea de asigurat sunt urgente psihiatrice.

inapoi la Structura Sectiilor
Politica privind supravegherea video
Pachet servicii medicale
COVID-19
Contract_cu_DSP_Program_National_de_Sanatate_Mintala_PN_IV.2
Parteneriate
Consiliul etic
Revista 1/2019
Revista 2/2019
Sponsorizari